OBCHODNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky:

Není-li uvedeno jinak, poskytuje se automaticky záruka 24 měsíců.

Práva a povinnosti zákazníka:

Zákazník je oprávněn vrátit zboží do 2 měsíců od jeho převzetí. V takovém případě je zákazník povinen o tom nejprve řádným způsobem informovat prodávajícího a poté nepoškozené zboží doručit či zaslat na své náklady v původním obalu a se všemi prodejními doklady na adresu prodávajícího. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu zákazníkovi na jeho účet nejpozději do 7 dnů od okamžiku převzetí vráceného zboží.

Zákazník je povinen pravdivě uvést všechny údaje potřebné k úspěšnému vyřízení objednávky (celé jméno či název firmy, telefon, e-mail, dodací adresu, způsob doručení a platby).

Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním.

Práva a povinnosti prodávajícího:

Prodávající se zavazuje, že objednané zboží, které je skladem, bude expedováno nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí objednávky. U platby předem na účet do dvou pracovních dnů od okamžiku připsání platby na účet prodávajícího.

Nebude-li některé zboží skladem, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat zákazníka o dalších možnostech řešení.

Prodávající se zavazuje neposkytnout získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravců zboží, a to pouze za účelem doručení zboží k zákazníkovi.

Prodávající si vyhrazuje právo na případné minimální odchylky v popisu a fotografiích jednotlivých produktů. Zároveň se zavazuje, že veškeré nepřesnosti opraví ihned po jejich zjištění.